• "Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia."

  - Paul Singer, Národný tajomník solidárnej ekonomiky v Brazílii

  Obyvatelia v chudobných rozvojových krajinách čelia vykorisťovaniu, nebezpečnej práci, či nevyhovujúcim životným podmienkam, ako je znečistenie prostredia alebo vyčerpanie zásob prírodných zdrojov. Podobné problémy však stále viac trápia aj vyspelý svet. Ukazuje sa, že cieľ zabezpečiť slušné životné podmienky pre každého jedinca na svete, nie je zlučiteľný so súčasným prevládajúcim ekonomickým modelom.

  Je stále jasnejšie, že k veľkým výzvam našich čias ako migrácia, klimatické zmeny, či nedostatok prírodných zdrojov, sa dá pristupovať iba tak, že riešenia budú vyvinuté globálne a implementované lokálne. V preklade – musia to byť projekty, ktoré vymyslíme spoločne na medzinárodnej úrovni a ktoré sa budú rozvíjať v jednotlivých krajinách. Je nevyhnutné, aby sme sa o zmenu snažili všetci. V súčasnosti  mnohí ľudia ukazujú, že to ide. Existujú alternatívy k prevládajúcemu spôsobu života. Stále viac ľudí sa snaží žiť udržateľným životným štýlom založeným na solidarite. Úspešné iniciatívy ako napríklad spoločné záhradné projekty, vytváranie malých spotrebiteľsko-výrobných komunít, open-source projekty a mnohé ďalšie ukazujú, že sa to dá a že solidárna ekonomika je dosiahnuteľný cieľ.

  Voláme sa SUSY-  "SUstainability and SolidaritY in Economy  (Udržateľnosť a solidarita v ekonomike)!  Chceme informovať o alternatívnych spôsoboch života, o príkladoch solidárnej ekonomiky na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Táto stránka je štartovacím bodom pre ľudí, ktorí chcú SUSY vo svojom živote, a chcú vedieť, ako sa stať jej súčasťou.

  ČO

  Čo je problémom ?

  Ekonomický systém, ktorý je v súčasnosti vo vyspelom svete dominantný, sa snaží o nekonečný rast. Prioritou je finančný sektor a trh sa neustále liberalizuje. V skratke: ekonomika sleduje potreby ekonomiky a nie potreby ľudí.

  SUSY je riešenie!

  BLÍZKO TEBA

  Kde je SUSY ?


  Tu nájdete informácie o tom, ako a kde sa dá zapojiť do aktivít  v rámci SUSY na Slovensku. Na tomto webe tiež nájdete príklady existujúcich projektov po celom svete, ktoré vás môžu inšpirovať. 

  Tu je SUSY!

  Aktivizuj sa

  Zisti, ako dostať SUSY do svojho života!

  Získavaj informácie, spájaj sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, predstav SUSY ostatným, nájdi svoju vlastnú cestu solidárnej ekonomiky a zdieľaj ju s ostatnými. SUSY je tu, aby ťa podporila!

  Žiť SUSY sa dá!  SUSY PARTNER IN SLOVENCINA


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube