• "Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia."

  - Paul Singer, Národný tajomník solidárnej ekonomiky v Brazílii

  Čo je solidárna ekonomika ?

  Existuje niekoľko definícií solidárnej ekonomiky. Nám sa pozdáva táto, ktorú sme našli na webe RIPES, medzinárodnej sieti pre sociálnu a solidárnu ekonomiku:

  „Sociálna a solidárna ekonomika je hnutie, ktorého cieľom je  zmeniť súčasný sociálny a ekonomický systém. Princípy solidárnej ekonomiky slúžia ako nový základ. Sú to princípy založené na solidárnej  vzájomnej výmene, ktoré spájajú individuálne potreby s potrebami komunity.“

  Môže to znieť trochu komplikovane, ale zjednodušene to znamená, že našim cieľom má byť vytvorenie slušného života pre každého jedinca na svete. Ekonomika má mať na zreteli záujmy všetkých ľudí namiesto snahy o neustály rast blahobytu malej časti obyvateľov planéty. A národné a medzinárodné politiky by mali vytvárať podmienky na to, aby bol tento koncept úspešný.

  Kto je súčasťou solidárnej ekonomiky ?

  Ľudia, ktorí nie sú spokojní so súčasným fungovaním sveta, teda tí, ktorí chcú žiť a konať inak. Stačí, ak napríklad používajú fairtrade produkty (tovar zakúpený v obchodoch, ktoré dbajú na to, v akých podmienkach bol vyrobený); produkujú jedlo a služby vo vlastnej réžii; prípadne komunity, ktoré majú spoločný majetok a zveľaďujú ho. Môžu byť spolu v lokálnych výmenných obchodoch alebo vytvárať siete, kde sa navzájom informujú a organizujú. Alternatívy k dominantnému ekonomickému systému sú také staré ako systém sám.

  Čo je SUSY ?

  Projekt SUSY prezentuje príklady solidárnej ekonomiky, teda ukážky iniciatív, ktoré sú založené na týchto princípoch. Chceme tiež spájať a informovať ľudí, ktorých táto problematika zaujíma. Zdieľaním postojov, názorov a príkladov plánujeme vzbudiť záujem stále väčšieho počtu ľudí o túto tému a rozpútať diskusiu. Komunikujeme tiež s politikmi, ktorých presviedčame, aby podporovali alternatívne cesty.

  SUSY je sieť 26 organizácií z 23 európskych krajín, ktoré sa zameriavajú na boj proti chudobe a podporu lokálnych aktérov a projektov sociálnej a solidárnej ekonomiky.


  SUSY PARTNER IN SLOVENCINA


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube